7 mei 2024

Denemarken: de groei van duurzame mobiliteit vereist open dialoog

Opiniestuk Denemarken – De verkoop van elektrische voertuigen (EV’s) stijgt sneller dan de groei van het aantal laadpunten. Gemeenten, elektriciteitsbedrijven en Charge Point Operators (CPO’s) moeten ervoor zorgen dat er voldoende laadpunten beschikbaar blijven, schrijft PowerGo’s Tender Manager Frederikke Fog in een opiniestuk van Altinget.

Een wereld met elektrische auto’s is geen toekomstmuziek meer. Automobilisten stappen over op elektrisch rijden en gaan met hun EV naar het werk of de supermarkt, en bedrijven beginnen te investeren in elektrische vrachtwagens om goederen of pakketten af te leveren.

Terwijl de verkoop van elektrische auto’s en vrachtwagens toeneemt, blijft het aantal laadpunten achter. Dit blijkt uit het aantal openbare laadpunten, dat volgens de Danish Car Importers Assocation in maart 19.191 bedroeg. Dit is een stijging van 73 procent ten opzichte van maart vorig jaar. Tegelijkertijd is het aantal elektrische auto’s de afgelopen twaalf maanden met 77% gestegen.

Dit is zorgwekkend. De overgang naar elektrische mobiliteit loopt namelijk gevaar vanwege een gebrek aan laadpunten.

De overgang hangt onder andere af van de gemeenten, die een cruciale rol spelen in de juiste verhouding tussen elektrische voertuigen en publieke laadpalen. Gemeenten schrijven de aanbestedingen uit voor de installatie van deze laadpalen, waar EV-bestuurders kunnen opladen.

Dit ecosysteem is verbonden met de particuliere sector, waar wij als CPO’s zorgen voor meer, snellere en duurzamere laadpunten en elektriciteitsbedrijven zorgen voor de stroomvoorziening voor de laadpalen.

Het is daarom cruciaal dat wij in de particuliere sector een open dialoog aangaan met de gemeenten. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat alle EV-bestuurders voldoende mogelijkheden om te laden hebben.

Frederikke Fog, PowerGo

Frederikke Fog, Tender Manager bij PowerGo

PowerGo laadpaal in Gladsaxe

"De komst van elektrische vrachtwagens stelt eisen aan CPO’s zoals PowerGo, waar we hard werken aan het verbeteren van laadmogelijkheden voor vrachtwagenchauffeurs."

Frederikke Fog

Positieve initiatieven van de politiek

Het zijn niet alleen elektrische auto’s die meer laadpunten nodig hebben.

De verkoop van elektrische vrachtwagens begint ook op gang te komen en overtreft zelfs de verwachtingen van de Danish Energy Agency. Tijdens een vooruitblik van mei vorig jaar schatte het bureau dat er dit voorjaar 125 elektrische vrachtwagens op de weg zouden zijn. Momenteel zijn dit er 465.

Als we er dieper in duiken en ons richten op zwaartransport, dan stelt de komst van elektrische vrachtwagens eisen aan CPO’s zoals PowerGo, waar we hard werken aan het verbeteren van laadmogelijkheden voor vrachtwagenchauffeurs.

De gemeenten en elektriciteitsbedrijven spelen hierbij ook een belangrijke rol, want samen moeten we ervoor zorgen dat vrachtwagenchauffeurs laadmogelijkheden hebben als ze door het land rijden.

De ontwikkeling zet druk op het Deense parlement, waar de politici hebben geprobeerd in de toekomst te kijken. Het parlement hebben ongeveer 700 miljoen Deense kronen (een kleine 100 miljoen euro) uitgetrokken voor de aanleg van 25 laadlocaties met 175 snellaadpunten voor elektrische vrachtwagens. Ze hebben daarnaast een wet aangenomen die gemeenten en regio’s de bevoegdheid geeft om overeenkomsten te sluiten met particuliere partijen voor het opzetten van openbare laadpunten.

Flexibele aanbestedingen

Hoewel we een aantal positieve politieke initiatieven hebben gezien, hopen we dat de Deense politici zullen helpen om de ambities voor de overgang naar elektrische mobiliteit waar te maken.

Als we ons verdiepen in de gemeenten, is het duidelijk dat zij een sleutelrol moeten vervullen in het stimuleren van de laadinfrastructuur. Het is een verantwoordelijkheid die gemeenten al grotendeels op zich nemen, maar waar ook ruimte voor verbetering is.

Gemeenten hebben de mogelijkheid om de uitrol van openbare laadpunten via aanbestedingen soepeler te laten verlopen. Een voorbeeld is meer flexibiliteit in het aantal laadpunten. Zo kunnen wij als CPO bieden op aanbestedingen met bijvoorbeeld twee tot vier laadpalen per locatie. Er is ook verbetering mogelijk in de doorlooptijd bij de gemeenten. Dit kan sneller, zonder de kwaliteit en professionaliteit te verliezen.

We hopen daarom dat het Deense parlement zal luisteren of de gemeenten behoefte hebben aan bijvoorbeeld subsidieregelingen of vrijstelling van aanbestedingseisen bij de installatie van laadpunten. We geloven dat dit gaat bijdragen aan een snellere uitrol van de laadinfrastructuur.

Samen met CPO’s, elektriciteitsbedrijven en politieke partijen moeten gemeenten ervoor zorgen dat we de tegenstrijdige ontwikkeling aanpakken. Dit vereist dat we allemaal onze ambities verhogen, als we willen dat we de laadinfrastructuur gelijkloopt met de snelle groei van het aantal elektrische auto’s en vrachtwagens.

PowerGo Chargers Gladsaxe/Vejen

"Gemeenten hebben de mogelijkheid om de uitrol van openbare laadpunten via aanbestedingen soepeler te laten verlopen."

Frederikke Fog