PowerGo, dochteronderneming van PowerField

PowerField zet zich sinds 2015 in voor een duurzame toekomst. De realisatie van zonneparken, de opslag van energie en het plaatsen van laadpalen helpen mee om Nederland te verduurzamen. Daarnaast is PowerField dagelijks bezig met innovaties binnen de hernieuwbare sector.

Zonneparken

PowerField heeft veel ervaring met het realiseren van zonneparken en het opwekken van zonne-energie. De ontwikkeling, de bouw en het exploiteren van de projecten houdt PowerField in eigen hand.

Sinds 2015 heeft PowerField aan de voet gestaan van de ontwikkeling van bijna één gigawatt (1000 MW) aan zonneparken. Dit is vergelijkbaar met het verbruik van meer dan 300.000 gemiddelde huishoudens in Nederland. Bij de realisatie van deze zonneparken is voor PowerField niet alleen de opwek van duurzame energie belangrijk, maar ook de betrokkenheid en participatie vanuit de omgeving. Hier besteedt PowerField tijdens de verschillende fasen van de realisatie van een zonnepark aandacht aan.

Overleg met de betrokkenen


Zo wordt ieder zonnepark van PowerField in goed overleg met betrokkenen voorbereid. Draagvlak vanuit de omgeving is hier een belangrijk onderdeel van. Daarbij is het van belang dat de omgeving de mogelijkheid krijgt om mee te kunnen profiteren aan de komst van een zonnepark. Dit kan bijvoorbeeld door een omgevingsfonds of door participatie middels een (lokale) energiecoöperatie.

Naast participatie en betrokkenheid zijn er vaak kansen aanwezig om met een zonnepark meerwaarde voor de omgeving te creëren. Zo kan landschappelijke inpassing een goede bijdrage leveren aan de natuur en aan de biodiversiteit in een gebied.

Energieopslag

PowerField ontwikkelt systemen om duurzame energie op te slaan. Het doel is om de productie en invoering op het net op elkaar af te stemmen, zodat dit geoptimaliseerd wordt voor het Nederlandse elektriciteitsnet. Duurzame energie wordt beter ingezet, waardoor het gebruik van fossiele centrales kan afnemen.

PowerField biedt door deze opslagsystemen een oplossing voor netcongestie. Door de sterke vraag naar (hernieuwbare) energie wordt het elektriciteitsnet in Nederland steeds voller en kan het overbelast raken. Om dit te voorkomen is een slimme aanpak nodig. Een van de onderdelen van deze slimme aanpak zijn grote batterijen.

Totaaloplossing

PowerGo heeft als doel om de opgewekte energie van zonneparken te gebruiken voor haar (snel)laadpalen. Zo wordt ervoor gezorgd dat de CO2-uitstoot in het vervoer verminderd. Vraag en aanbod komen bij elkaar: (snel)laadpunten voor elektrische auto’s worden voorzien van duurzame zonne-energie.

Op deze manier levert PowerField met haar dochterondernemingen niet alleen een belangrijke bijdrage aan de energietransitie, maar ook aan de uitrol van een Europees (snel)laadnetwerk.

Laadpalen van PowerGo: alle zorg uit handen

Laadpunten voor elektrische auto’s zijn inmiddels onmisbaar geworden voor bezoekers, klanten of medewerkers van een locatie. Met de (snel)laadpunten van PowerGo hoeft de eigenaar van een locatie zelf geen investering te doen. PowerGo neemt alle zorg uit handen, inclusief het onderhoud en de service. De laadpalen hebben een eigen aansluiting, buiten de meterkast om. Bij PowerGo laad je met 100% groene zonnestroom, afkomstig van Nederlandse bodem. Met als extra pluspunt: als locatie-eigenaar profiteer je mee met de opbrengst van de laadpalen.

Variabele laadprijs per uur


PowerGo biedt elektrische autorijders inzicht per uur in de opwekking van zonne-energie. Op deze manier kunnen ze profiteren van voordelige tarieven voor het opladen van hun auto. De tarieven worden bepaald op basis van vraag en aanbod en schommelen dus gedurende de dag. Bij een overschot aan duurzame energie dalen de prijzen, waardoor het voordeliger wordt om je voertuig op te laden bij één van de PowerGo-laadpalen.

Laadpalen norm van 2025

Daarbij zorgt PowerGo ervoor dat steeds meer locaties nu al aan de norm van 2025 voldoen. In 2025 moet er namelijk minimaal één laadpaal op 25 parkeerplaatsen staan. Daarbij stellen steeds meer steden milieuzones in en rijden steeds meer mensen elektrisch, waardoor de vraag naar parkeerplekken met laadpalen toenemen.

Toegankelijkheid tot laadoplossingen voor iedere bestuurder van een elektrische auto staan voor PowerGo en PowerField voorop.

PowerGo samenwerkingspartners


PowerGo timmert hard aan de weg en heeft al veel mooie projecten mogen realiseren. Voorbeelden zijn samenwerkingen met:

Een voorbeeld van zo´n samenwerking, is die tussen PowerGo en Basic-Fit. In april 2023 hebben de bedrijven de handen ineengeslagen en zijn ze een samenwerking aangegaan om laadpalen voor elektrische voertuigen te plaatsen. Er wordt op strategische plekken laadpalen geplaatst bij Basic-Fit filialen, zodat klanten van Basic-Fit hun auto kunnen opladen tijdens het sporten. Met deze actie wil Basic-Fit haar duurzaamheidsambities versterken en bijdragen aan een groenere toekomst.

Met nog een hoop samenwerkingen op de planning, dragen PowerField en PowerGo eraan bij om Europa te kunnen voorzien van een groot (snel)laadnetwerk.

PowerGo-laadpalen bij het zonnepark van PowerField