15 mei 2023

Solar Magazine | PowerField: ‘Zonder grote klappen realiseren we onze energietransitie niet’

PowerField behoort tot de topontwikkelaars in de Nederlandse zonne-energiesector. Het bedrijf ontwikkelde reeds 1.000 megawattpiek aan zonneparken. De toekomst staat in het teken van verdere versnelling.

PowerField behoort tot de topontwikkelaars in de Nederlandse zonne-energiesector. Het bedrijf ontwikkelde reeds 1.000 megawattpiek aan zonneparken. De toekomst staat in het teken van verdere versnelling.

Hoger risico
Met meer dan 15 jaar ervaring in de engineering en realisatie van zonneparken op zijn conto, onder andere als hoofd Techniek en Projecten zon bij Vattenfall, stapte Ivo van Dam in 2020 over naar PowerField om daar aan de slag te gaan als chief technology offficer. Dat bedrijf maakte het jaar daarvoor een omslag. Tot dan toe ontwikkelde het zonneparken om die daarna te verkopen aan investeerders. Zo werd geld opgehaald om de volgende projecten mogelijk te maken. De toekomst ligt echter in het in eigen hand houden van de assets; develop to own and optimize.

‘Wat wij doen is ontzettend kapitaalintensief’, aldus Van Dam. ‘De afgelopen jaren nam de druk wat dat betreft toe. Er is gewoonweg meer kapitaal nodig om een zonnepark te bouwen. De CAPEX steeg fors, net als de rentes. Als je succesvol wil zijn in Nederland dan moet je het goed doen over de hele waardeketen. Naast zonneparken realiseren we tevens batterijen en laadpunten voor elektrische auto’s met onze dochteronderneming PowerGo. Ook daarin willen we versnellen. Om dat waar te maken, stelden we onlangs een half miljard euro aan kapitaal voor gestructureerd eigen vermogen en portefeuillefinanciering veilig bij het Amerikaanse investeringsfonds EIG en de Duitse Landesbank Baden-Württemberg.’

Grote klappen
Vorig jaar luidden diverse grote Nederlandse ontwikkelaars van zonnevelden de noodklok; projecten komen steeds lastiger van de grond door fors gestegen kosten, strengere eisen en toegenomen complexiteit. Daarnaast maakt het gebrek aan netcapaciteit op vele plekken aansluiting lastig of onmogelijk. Hoe ziet Van Dam de huidige markt? Hij noemt die uitdagend, maar is ook positief. ‘Je kunt alles wel kapot redeneren, maar volop blijven inzetten op alle hernieuwbare-energievormen – kleinschalig en grootschalig – is een noodzaak. Het moet en het kan. Zonder grote klappen realiseren we onze energietransitie niet en opslag is daarin een belangrijke factor.’

Eigen verantwoordelijkheid
PowerField kondigde in februari aan dit jaar de eerste batterijen te plaatsen; bij Zonnepark De Dreef in Valthermond een exemplaar van 12 megawattuur en bij Zonnepark Wanneperveen een exemplaar van 52 megawattuur. De laatste behoort tot een van de grootste batterijopslagsystemen van Nederland. Beide worden ingezet voor het opslaan van zonne-energie tijdens piekproductie. Hiermee neemt PowerField eigen verantwoordelijkheid voor een optimale benutting van de beschikbare netcapaciteit, stelt Ivo van Dam. Hij geeft ook toe dat het spannende trajecten zijn. ‘Ieder project is specifiek. Met een batterij kun je een voorspelbaar energieprofiel creëren en daarmee tegemoetkomen aan de behoefte van een netbeheerder. Maar je moet natuurlijk wel zorgen dat het niet invreet op de businesscase. Koppeling van de SDE++ voor zonne-energie met energieopslag is daarom logisch en gewenst. Tegelijkertijd: ook dit is een kwestie van economy of scale. En iedereen is ermee bezig; de markt voor grote batterijen zal snel volwassen worden.’